Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals consultable a la fitxa detallada de cadascun dels plans

  El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El nivell de risc dels plans gestionats per VidaCaixa en aquesta promoció en una escala de l'1 al 7 varia del 3 al 6.

  • 1 Menys rendiment potencial - Risc
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7 Més rendiment potencial + Risc

Participa en el sorteig de 100 portàtils 2 en 1 Lenovo Yoga!1

Per cada 300 € aportats, contractats o traspassats al teu pla de pensions tindràs una participació en el sorteig.

* Només per CaixaBankNow Web i app

Fins al 31-12-2019

Aporta ara al teu pla de pensions i aprofita la promoció

+2%

Si, a més, tens o contractes una aportació mensual mínima de 100 €3

1%

T'abonem fins a l'1 % de la teva aportació única
Per a aportacions de 1.000 € o més2

Podràs estalvia en la declaració de la renda amb la teva aportació abans de final d'any

Fins a un 45% d'estalvi fiscal

Podràs obtenir un estalvi fiscal de fins al 45 % de les aportacions efectuades anualment.4