Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals consultable a la fitxa detallada de cadascun dels plan

  El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El nivell de risc dels plans d'aquesta promoció gestionats per VidaCaixa en una escala de l'1 al 7 varia del 2 al 6.

  • 1 Menys rendiment potencial - Risc
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7 Més rendiment potencial + Risc

Fes una aportació al teu pla de pensions ara i aprofita la promoció

3%

T'abonem fins a l'3 % de la teva aportació única
Per a aportacions de 1.000 € o més si, a més, tens una aportació mensual de 100 €2

1%

T'abonem fins a l'1 % de la teva aportació única
Per a aportacions de 1.000 € o més1

Fins a un 45% d'estalvi fiscal

Recorda que, si fas noves aportacions, tens grans avantatges fiscals, ja que les aportacions efectuades impliquen una reducció en la teva base imposable de l'IRPF que pot arribar a suposar un estalvi fiscal de fins al 45 %3 de l'import, en funció de les teves circumstàncies econòmiques i personals.