Traspassa el teu pla de pensions a CaixaBank

/ 6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt.

Informació exigida per la OM ECC/2316/2015: Compte corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

 

El nivell de risc dels Plans en una escala de l'1 al 7, varia del 2 al 6.

Información exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals que es pot consultar des del catàleg.

El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que es produeixi alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat regulats en la normativa de plans i fons de pensions.

El valor dels drets de mobilització de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

Comença a gaudir de tots els nostres avantatges:

 • Compte sense comissions de manteniment ni administració
 •  Gaudeix Gaudeix d’una targeta
  sense quotes anuals
 •  Més de 9.600 caixers gratis en reintegraments amb targetes CaixaBank
img_cabecera.png

A més, t'oferim les següents opcions perquè escullis la que millor s'adapti a les teves necessitats:

Aconsegueix un 2% de bonificació per traspassar un pla de pensions

Si tens un pla de pensions en una altra entitat, traspassa’l a CaixaBank i t’abonarem un 2% de bonificació1 sobre la quantitat traspassada al pla:

A més, disposes d’una àmplia gamma de possibilitats que t’ajudaran a afrontar el futur. Només cal que triïs el pla que s’ajusti millor a les teves preferències d’inversió.
Fins al 31-10-2016.

Característiques:

 • Fes-te client de CaixaBank per internet.

 • Podràs traspassar els teus plans a qualsevol dels plans inclosos en la promoció.

 • Aconseguiràs un 2% de bonificació sobre la quantitat traspassada.

/ 6

Aquesta número és indicatiu del risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, de més risc.

Información exigida por la OM ECC/2316/2015: CABK Tranquilitat 1% PPA

El cobrament de la prestació o l'exercici del dret de rescat només són possibles en cas que es produeixi qualsevol de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

El valor del dret de rescat o mobilització depèn del valor de mercat dels actius assignats i pot provocar pèrdues rellevants.

Pla de previsió asseguratRenda fixaRenda variableMixtos
CABK Tranquil.litat 1% PPA per a clients entre 55 i 67 anys PlanCaixa Estalvi PlanCaixa Borsa Internacional PlanCaixa Actiu Creixement
  PlanCaixa Borsa Euro PlanCaixa Actiu Oportunitat
  PlanCaixa Borsa Nacional
PlanCaixa Borsa Emergent
Més contractats

Altres avantatges per realitzar aportacions al teu Pla de Pensions

 1. Estalvi fiscal important
  Pots arribar a obtenir un estalvi fiscal de fins a 45%  de l'import de les aportacions realitzades2.

 2. Flexibilitat total
  Tu decideixes quina quantitat vols aportar anualment, amb un màxim de 8.000 euros.

Fes-te client ara

* Reintegraments amb targetes comercialitzades per CaixaBank

1. Obsequi ofert per VidaCaixa, SAU de Seguros y Reaseguros per a mobilitzacions externes d'entrada sol·licitades entre l' 1-07-2016 i el 31-10-2016 (tots dos inclosos), sempre que s'hagi sol·licitat la inclusió en la campanya i que aquesta mobilització s'hagi fet efectiva en els quinze dies naturals següents a la data de sol·licitud a un dels plans inclosos en aquesta promoció, amb un compromís de permanència del saldo compromès fins al 01/12/2022. Un cop la mobilització sigui efectiva, es rebrà la bonificació corresponent en el dipòsit associat amb data valor del dia 1 del següent mes imparell. La promoció es troba subjecta a les condicions, les limitacions, les penalitzacions i a la tributació en IRPF, segons la legislació fiscal vigent, en els termes indicats en les condicions de la promoció, consultables en qualsevol oficina de CaixaBank.

2. Les aportacions realitzades impliquen una reducció en la base imposable de l'IRPF que pot arribar a suposar un estalvi fiscal d'entre el 19% i el 45% del seu import, segons la legislació vigent a juny de 2016, si es compleixen els requisits que exigeix la normativa fiscal i sempre que l'escala autonòmica coincideixi amb l'escala estatal. Els tipus impositius varien en funció de l'escala autonòmica. Consulta el tipus impositiu màxim que té establert la teva comunitat.

Plans de pensions individuals dels quals VidaCaixa, SAU de Seguros y Reaseguros és gestora i promotora; Caixabank, S.A., entitat comercializadora, i CECABANK, S.A., entitat dipositària. El document amb les dades fonamentals de cada pla està disponible des del catàleg.

Informació subjecta a les condicions de la pòlissa, així com a les condicions de subscripció. El Plan CABK Tranquilidad 1% PPA és un pla de previsió assegurat de l'entitat asseguradora VidaCaixa, SAU de Seguros y Reaseguros, Caixabank, S.A., operador de banca-assegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU de Seguros y Reaseguros i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, S.A. de Seguros y Reaseguros, inscrita en el Registre de Mediadors de la DGSFP amb el codi C0611A8663619. CIF A-58333261

NRI: 14007-2015-5555

El 2015, CaixaBank ha estat elegit “Best Bank in Spain” per Euromoney i per la revista especialitzada Global Finance, i a més ha estat reconegut com a millor banc del món en serveis de banca mòbil per Forrester Research i com a banc més innovador en mitjans de pagament per mòbil el 2015 en la 30a edició dels premis Retail Banker Internacional. Els Global Banking Innovation Awards, promoguts pel Bank Administration Institute (BAI) i Finacle, han elegit CaixaBank com el banc més innovador del món en dues ocasions (2011 i 2013) i li van concedir la menció “Innovative Spirit in Banking” el novembre de 2014. Aquest reconeixement se suma a altres guardons internacionals atorgats a la innovació de CaixaBank, com el de l'associació mundial de bancs retail Efma.