No mostrar més aquest missatge

Fes-te client de CaixaBank

Informació exigida per la OM ECC/2316/2015: Compte corrent

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Informació exigida por la OM ECC/2316/2015: Plans de pensions

El nivell de risc i les alertes de liquiditat de cada pla estan detallats en el document de dades fonamentals que es pot consultar a la fitxa detallada de cadascun dels plans.

 El cobrament de la prestació o l’exercici del dret de rescat només és possible en cas que s'esdevingui alguna de les contingències o supòsits excepcionals de liquiditat que regula la normativa de plans i fons de pensions.

  El valor dels drets de mobilització, de les prestacions i dels supòsits excepcionals de liquiditat depèn del valor de mercat dels actius del fons de pensions i pot provocar pèrdues rellevants.

El nivell de risc dels Plans en una escala de l'1 al 7, varia del 2 al 6.

 • Menys rendiment potencial - Risc
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Més rendiment potencial + Risc

Fes-te client de CaixaBank i comença a gaudir de tots els nostres avantatges

 • Compte1 sense comissions de manteniment ni administració 

 • Gaudeix Gaudeix d’una targeta  sense quotes anuals

 • Més de 9.600 caixers gratis en reintegraments amb targetes CaixaBank

Torna a tots els productes

Aconsegueix fins a un 3% de bonificació traspassant i aportant al teu pla de pensions

Si tens un pla de pensiones en un altre entitat, traspassa-ho a CaixaBank i t'abonarem un 2% de bonificació1 sobre la quantitat traspassada al pla.

A més, pots incrementar el percentatge de la promoció en un 1% de bonificació addicionalsi:

 • la suma d'aportacions periòdiques mensuals és com a mínim de 100 €; o
 • la suma d'aportacions úniques és igual o superior a 3.000 €.

Només has de triar el pla que millor s'adapti a les teves preferencies d'inversió.

 
Fins al 28-02-2017.

Característiques:

 • Traspassa els teus plans a qualsevol dels plans inclosos en la promoció.
 • Abonament d'un 2% de bonificació.
 • Realitza una aportació per incrementar la bonificació en un 1%.
 • Aconseguiràs fins a un 3% de bonificació sobre la quantitat traspassada.

Plans en promoció

Renda fixaRenda variableMixtos
PlanCaixa Estalvi PlanCaixa Borsa Internacional PlanCaixa Actiu Creixement
  PlanCaixa Borsa Euro PlanCaixa Actiu Oportunitat
  PlanCaixa Borsa Nacional
PlanCaixa Borsa Emergent

 Més contractats

Altres avantatges per realitzar aportacions al teu Pla de Pensions

 • Estalvi fiscal important Pots arribar a obtenir un estalvi fiscal de fins a 45%  de l'import de les aportacions realitzades2.
 • Flexibilitat total Tu decideixes quina quantitat vols aportar anualment, amb un màxim de 8.000 euros.

També et pot interessar