La prevenció del blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme (d’ara endavant, "PBC/FT") és un dels principals instruments per fer front als problemes derivats de la delinqüència, especialment en aquells delictes vinculats a organitzacions criminals. En una economia global, cada vegada és més rellevant el paper de la regulació normativa que els diferents països posen en marxa a fi de combatre i prevenir la canalització de fons que puguin constituir blanqueig de capitals a través dels seus sistemes financers, amb un doble objectiu: per una banda, desincentivar la comissió de delictes dificultant l'ús dels beneficis obtinguts; i, per una altra, mantenir un elevat estàndard reputacional que permeti evitar el deteriorament de les relacions internacionals a nivell polític, social i econòmic.

De forma paral·lela, s'ha desenvolupat el control de les organitzacions terroristes, tant a escala nacional com internacional, atès que aquest tipus d'activitats suposen una greu amenaça per la seva repercussió en l'àmbit social i per les elevades dificultats que hi ha a l'hora de detectar-les.

Per aquest motiu, el Grup CaixaBank ha posat en marxa polítiques i procediments en aquesta matèria, per tal d'acomplir la legislació espanyola vigent, formada principalment per la Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme, així com el seu desplegament reglamentari, el Reial decret 304/2014, de 5 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 10/2010 i la Llei 12/2003, de 21 de maig, de bloqueig del finançament del terrorisme, així com les normatives i la regulació europees i els més alts estàndards d'organismes internacionals principalment representats per les Recomanacions del Grup d'Acció Financera Internacional (GAFI).


AML/CFT Informació
Declaració general sobre el compliment dels requisits de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament de terrorisme (PDF)

Qüestionari de PBC/FT i Sancions (Plantilla)
Qüestionari de PBC/FT i Sancions (completat per CaixaBank)

Certificat requerit per la LLEI PATRIOT
De conformitat amb la Llei USA PATRIOT i les regles finals emeses pel Departament del Tresor dels Estats Units, es requereix que els bancs o els agents de borsa d'aquest país (les "institucions financeres cobertes") obtinguin certa informació de qualsevol "banc estranger" que hi mantingui un compte de corresponsalia.

D’acord amb el que preveuen aquestes regles, CaixaBank ha elaborat un Certificat Global perquè el faci servir qualsevol entitat financera que consideri que necessita el Certificat de la Llei Patriot de CaixaBank o de les sucursals estrangeres cobertes per aquest. Preguem que facin servir aquest certificat, en comptes de demanar a CaixaBank o a les sucursals estrangeres de la llista que emplenin un altre formulari diferent.

Informació addicional:
Certificat requerit per la Llei USA Patriot de CaixaBank (PDF) (en anglès)