1Font: Informe Aqmetrix Trimestre Estiu 2009.

2 CaixaBank verificarà la suplantació del client en les operacions fraudulentes, així com l’existència efectiva de la pèrdua o el robatori declarats. CaixaBankProtect® cobreix una sola declaració de robatori, pèrdua o frau per cada període de 12 mesos i fins a un import màxim de 10.000 €, i les declaracions addicionals possibles quedaran sotmeses al règim general de responsabilitat establert en les condicions de cada contracte. La cobertura de CaixaBankProtect® queda limitada a les operacions no efectuades pel client en els dos dies anteriors a la comunicació de la pèrdua o el robatori en el cas de targetes i llibretes, i els 30 dies anteriors a la comunicació de la suplantació en el cas de Línia Oberta, sempre que en aquest supòsit es disposi de targeta de coordenades i d'un software antivirus actualitzat en el dispositiu de connexió a Línia Oberta. CaixaBank podrà modificar en qualsevol moment les condicions del servei CaixaBankProtect®; en aquest cas es comunicaran al client les noves condicions.