Per què la gestió discrecional?

És un model de servei per a aquells clients que volen delegar la gestió del seu patrimoni a un equip de professionals experts.

La delegació de la gestió permet anar adaptant l'estratègia d'inversió als canvis de l'entorn sense perdre de vista els objectius marcats. Gaudiràs de la confiança i la seguretat d'una gestió professional de la cartera, sempre d'acord amb els teus objectius.

La gestió discrecional té avantatges importants:

Gestió concorde amb els objectius del client

Procés de gestió eficient i independent

Informació permanent de l'evolució de la inversió

Màxima transparència en costos


El valor de la inversió en els instruments en què inverteixen les carteres pot estar subjecte a fluctuacions de mercat, havent-hi la possibilitat que es produeixin pèrdues en el capital invertit.

Solucions diferents de gestió discrecional

Carteres Asset Plus

Carteres gestionades sobre la base d'un únic contracte de gestió discrecional, que permet invertir en qualsevol actiu i instrument financer que CaixaBank pugui custodiar.

Pots consultar el contracte aquí.

Pots consultar la informació precontractual del servei aquí. (Document disponible en castellà)

Carteres Core Master

Inversió directa en fons reconeguts de la nostra gamma i en els fons dels millors gestors internacionals.

Pots consultar el contracte aquí.

Pots consultar la informació precontractual del servei aquí. (Document disponible en castellà)

Transparència de la promoció de les característiques mediambientals o socials i de les inversions sostenibles (Document disponible en castellà)

Carteres Master

Una nova gamma de gestió discrecional que combina les capacitats de gestió, anàlisi i supervisió de CaixaBank Asset Management amb el coneixement i l'especialització de les millors gestores internacionals. Formades per fons d'inversió directa per oferir als nostres clients un servei més eficient, més flexible i més transparent.

Pots consultar el contracte aquí.

Pots consultar la informació precontractual del servei aquí. (Document disponible en castellà)

Transparència de la promoció de les característiques mediambientals o socials i de les inversions sostenibles (Document disponible en castellà)

Smart Allocation

Carteres de gestió discrecional que utilitzen informació en temps real per monitorar el risc de la cartera.

Pots consultar el contracte aquí.

Pots consultar la informació precontractual del servei aquí. (Document disponible en castellà)

Smart Money

Accés a diferents mercats i actius a través d'un servei exclusiu en què es delega la gestió de la cartera de fons d'inversió en professionals qualificats.

Pots consultar el contracte aquí.

Pots consultar la informació precontractual del servei aquí. (Document disponible en castellà)

Accedeix a Smart Money