Com a membre de Family Sènior, volem que tu i la teva família gaudiu de la millor salut bucodental. Per això, amb l’assegurança Adeslas Dental Família accedireu de manera immediata a un gran nombre de tractaments sense cap cost addicional, com ara neteges dentals, consultes de diagnòstic, etc.

I sempre amb la garantia d'Adeslas, la companyia líder en assegurances de salut.

Fórmula Dental Família: + assegurats = + estalvi

Assegurats Prima mensual
1 10,50 €
2 15 €
De 3 a 4 21 €
De 5 a 6 25 €

I a més, tots els membres de Family Sènior que contractin l'assegurança Adeslas Dental Família es beneficiaran d'un 10% de descompte1 en tractaments dentals en les nostres més de 190 Clíniques Dentals Adeslas.

Condicions

1) Descompte aplicable fins al 31/12/2019 sobre la franquícia Òptima en les Clíniques Dentals Adeslas, per a clients de Family Sènior que contractin una assegurança Adeslas Dental Família.

CaixaBank és aliè als termes i condicions d'aquesta oferta, inclòs el seu període de vigència i a les relacions comercials o contractuals que d'ella es derivin, ja que només es limita a facilitar l'accés a la mateixa. Per a qualsevol informació, consulta o reclamació relacionada amb les promocions, ha de contactar amb l'empresa oferent de les mateixes.

NRI: 2919-2019/09681