Diccionari econòmic financer

Glossari de termes financers
 

Llista alfabètica de termes

 

xartisme
Tècnica d'anàlisi borsària a partir dels gràfics.  

xartista
Analista borsari que fa servir el xartisme.  

xarxa de sucursals
Conjunt d'oficines de què disposa una entitat.  

XD
Sense dividend.  

xec
Document de pagament que pot ser nominatiu o al portador i que permet retirar diners d'un compte corrent al seu titular o a una altra persona.  

xec a l'ordre
Xec expedit a una persona que al seu torn pot endossar-lo a un tercer.  

xec al portador
Xec pagador al seu tenidor.  

xec bancari
Xec expedit per una entitat bancària i no per un dels seus clients.  

xec barrat
Xec en l'anvers del qual figuren dues línies diagonals paral·leles, que només es pot cobrar mitjançant el seu ingrés en un compte bancari.  

xec certificat
Xec el pagament del qual està garantit per l'entitat lliurada.  

xec confirmat
Xec del compte corrent d'un client que té el pagament garantit per l’entitat financera on el manté.  

xec de finestreta
Xec que proporciona el banc al client per a treure diners del seu compte corrent.  

xec nominatiu
Xec a favor d'una persona física o jurídica, que és l'única autoritzada a cobrar-lo. Aquesta ha d'estampar la seva signatura al dors.  

xec postdatat
Xec en el qual s'indica una data futura. Aquesta postdatació és ineficaç, ja que el tenidor d'un xec el pot fer efectiu en qualsevol moment independentment de la data que hi ha indicada.  

xifra de negocis
És la xifra total d’ingressos d'una societat en un període determinat.  

XR
Sense dret de subscripció.  

XW
Sense warrants.