No mostrar més aquest missatge
Informació exigida per la OM ECC/2316/2015: Compte HolaBank

CaixaBank està adherit al Fons de Garantia de Dipòsits d’Entitats de Crèdit que preveu el Reial decret 16/2011, de 14 d’octubre. L’import garantit té com a límit 100.000 euros per dipositant en cada entitat de crèdit.

1/6

Aquesta xifra indica el risc del producte; 1/6 indica el risc més baix i 6/6, el més alt

Amb el compte HolaBank- Living Solutions, posem a la teva disposició un conjunt de productes i serveis financers creats pensant en tu.

 • Manteniment del compte inclosos.
 • Una targeta per al titular i una d’addicional pel beneficiari.
 • 24 transferències a l’any.
 • Ingrés de xecs il·limitats a través de qualsevol canal.
 • Línia Oberta i correspondència en línia (automàtica al contractar Línia Oberta a través de qualsevol canal).Avantatges exclusius1

Pots accedir a un ampli ventall de serveis accessoris que t’ajudaran a aconseguir fàcilment la tranquil·litat que busques.

 1. Assessoria legal en el teu idioma.
 2. Accés a traduccions i intèrprets.
 3. Servei de manetes.
 4. Servei d’empleats de la llar.
 5. Serveis d’urgències a la llar.
 6. Avantatges per a clients internacionals que passen temporades a Espanya. Més informació