Tens a la teva disposició un gestor especialista perquè puguis fer més vendes.

Amb el Compte Negocis de CaixaBank, et podràs beneficiar dels múltiples avantatges

Per gaudir del Compte Negocis, has de complir els requisits següents:


Primer requisit:

Ser autònom i tenir domiciliats al dipòsit relacionat els ingressos professionals, per import no inferior a 750 euros al mes, així com el pagament mensual de les quotes del règim especial de treballadors autònoms, de treballadors del mar o per compte propi o d’aportacions a mútues de previsió social professionals alternatives al règim de la SS de treballadors autònoms.

O bé, ser microempresa11 i tenir domiciliats al dipòsit relacionat, per un import no inferior a 750 euros al mes, els ingressos derivats de la teva activitat empresarial.

Segon requisit:

Mantenir com a mínim un dels següents pagaments domiciliats en el dipòsit relacionat:

  • Impostos de l’activitat professional (IVA, IRPF o impost de societats): com a mínim 1 càrrec durant els últims 3 mesos.
  • Nòmines de treballadors: com a mínim 1 càrrec durant els últims 3 mesos.
  • Règim general de la Seguretat Social de treballadors: com a mínim 1 càrrec durant els últims 3 mesos.
  • Rebuts domiciliats de subministraments bàsics: com a mínim 3 càrrecs durant els últims 3 mesos.
  • Compres amb targeta de crèdit o dèbit comercialitzada per CaixaBank que estigui domiciliada en un dipòsit obert a CaixaBank: com a mínim 3 pagaments durant els últims 3 mesos. No es comptabilitzaran les compres efectuades amb targetes el titular de les quals no coincideixi amb el titular d’aquest contracte.

El titular haurà d’acreditar anualment el compliment dels requisits de gratuïtat mitjançant l’entrega de la declaració anual de l’impost de societats, així com la liquidació anual de l’impost sobre el valor afegit (IVA) o l’equivalent.

I, a més, gaudeix de totes les operacions que pots efectuar a través de caixers i de la teva banca digital CaixaBankNow (Web i Mòbil):

  • Consulta de saldo, extractes i operacions
  • Pagament de rebuts i impostos
  • Traspassos entre comptes
  • Sol·licitud de talonari

També et pot interessar

  • Compte Comerços. El compte que li ofereix els millors avantatges per al seu comerç.