Compte Corrent Compte Family
La millor opció per a...  Gestionar els teus ingressos, estalvis i inversions. Clients que vulguin domiciliar la nòmina.
Preu del servei  12 € al trimestre. Gratuït1.
Transferències i ingressos de xecs  Transferències gratuïtes entre comptes de CaixaBank. Transferències il·limitades per caixer i per banca digital CaixaBankNow
Requisits  Sense requisits addicionals. Domiciliar els teus ingressos, i operar per internet o caixers.
3 càrrecs de rebuts i realitzar 3 pagaments amb targeta al trimestre.
Servei personalitzat de correspondència  En paper o on-line. On-line.
Identificació de comptes  Domiciliar les teves nòmines i operar per internet o caixers. Domiciliar les teves nòmines i operar per internet o caixers.
Servei d'alertes  Avís d'alerta de nòmina gratuïta.
Possibilitat de configurar més de 20 alertes diferents.
Avís d'alerta de nòmina gratuïta.
Possibilitat de configurar més de 20 alertes diferents.
CaixaBankProtect  Màxima tranquil·litat i control en les operacions. Màxima tranquil·litat i control en les operacions.
I, a més, et beneficiaràs del següent: Informació detallada de tots els teus moviments.
Una xarxa de 10.000 caixers.
La gestió on-line dels teus comptes amb la banca digital CaixaBankNow.
Informació detallada de tots els teus moviments.
Una xarxa de 10.000 caixers.
La gestió on-line dels teus comptes amb la banca digital CaixaBankNow.
Contracta un Compte Corrent!