Alertes particulars

Alertes particulars

 

T’enviem, mitjançant un SMS i/o un missatge de correu electrònic, informació sobre els moviments dels teus comptes i targetes, a més, pots triar la franja horària per rebre els SMS.

Contracta-ho

Quin cost té associat?

Concepte Import Freqüència Liquidació i pagament

Alta del servei

6 euros

Alta del contracte

Alta del contracte

Quota de manteniment
(inclou les 50 primeres alertes)

6 euros

Semestral

Semestral

A partir de l'alerta 51

0,15 euros

Per missatge enviat

Semestral

Observacions:

 • L'alerta d'ingrés de la nòmina és gratuïta a tots els efectes, per la qual cosa si només s'activa aquest tipus d'alerta, el servei és gratuït.
 • L'alta al servei no es cobra fins que no es configura la primera alerta facturable. Així doncs, si es contracta el servei i no s'activa cap alerta, o si només s'activa l'alerta de la nòmina, l'alta no es factura.
 • Per als clients que tinguin contractada una alerta de valors o més, els preus incorporaran els impostos pertinents a la seva comunitat autònoma.
 • Els clients de BrokerNow Plus i Brokernow Plus Activa disposen de les alertes de valors totalment gratuïtes, sense cap tipus de comissió.

Quines alertes hi ha?

De comptes: De targetes: De valors:
 • Ingrés de la nòmina - Gratuïta
 • Tots els moviments del compte
 • Saldo en una data concreta
 • Saldo traspassa límit
 • Pagament de rebuts
 • Avís de transferència
 • Devolució d'Hisenda
 • Pagament de xecs
 • Devolució de xecs
 • Devolució de rebuts i efectes
 • Moviments de targetes
 • Liquidació de targetes
 • Caducitat de targetes
 • Increment/disminució percentual d'un valor
 • Valor assoleix una cotització determinada
 • Cotització de valors al tancament de la sessió
 • Increment/disminució percentual d'un índex
 • Índex assoleix una valoració determinada
 • Cotització d'índex a tancament de sessió
 • Compra/venda de valor
 • Valoració d'expedient a tancament de sessió
 • Informe diari d'evolució d'expedient
 • Informe setmanal d'evolució d'expedient

NRI: 17620-2019-5555