Consulta i gestiona els rebuts

Domiciliacions de pagaments
  • Podràs tornar un rebut ja pagat.

  • Fraccionar-ne el pagament.

  • Canviar el compte de càrrec.

  • Consultar el detall dels càrrecs.

  • Consultar les ordres d’impagament.