Per què contractar l'assegurança de salut Adeslas GO2?

Sanitat privada a un cost reduït, sense qüestionari de salut i amb copagaments limitats3.