Per què contractar una Assegurança d'Accidents Completa?

 • Tranquil·litat

  Tranquil·litat econòmica davant situacions no esperades

 • Capital assegurat

  Garanteix un capital en cas de mort o invalidesa en cas d'accident

 • Cobertures

  Cobertura per àmbit de vida professional i privada

El SegurCaixa Accidents Complet és una assegurança d’accidents adreçada a les persones que vulguin la garantia d'una tranquil·litat econòmica, tant per a ells com per a la seva família, davant de situacions no esperades.

Cobreix un capital en cas de defunció o invalidesa absoluta i permanent com a conseqüència d'un accident en l'àmbit privat o professional. A més, també assegura un percentatge del capital assegurat en cas de patir una invalidesa parcial, com ara la pèrdua d'un dit, d'una mà, etc.

L'assegurança SegurCaixa Accidents Complet està especialment indicada per a persones que, per la seva professió, hàbits, etc., estan sensibilitzades per la possibilitat de patir un accident, o tenen la necessitat d'assegurar la seva família i a si mateixes.

Quins avantatges té aquesta assegurança?

 • Cobertura tant en l'àmbit de la vida privada com en el professional, els 365 dies de l'any i en qualsevol lloc del món.
 • Compatible amb una assegurança de vida.
 • Contractació de manera immediata i amb tràmits senzills.
 • Import de l'assegurança, constant i independent de l'edat.
 • Sense haver de superar un reconeixement mèdic per contractar-la.
 • Àmplia cobertura, ja que assegura també la pèrdua o la inutilització absoluta d'alguna part del cos.

Quines cobertures i quins capitals assegura?

Cobertures obligatòries Capital en cas de sinistre
Defunció per accident Capital assegurat
Defunció per accident de trànsit Doble del capital assegurat
Invalidesa absoluta i permanent per accident Capital assegurat
Invalidesa absoluta i permanent per accident de trànsit Doble del capital assegurat

Invalidesa parcial

Percentatge del capital assegurat segons el barem que estableix la pòlissa
Altres cobertures:
 • Saldo de les targetes de crèdit de CaixaBank en cas de defunció per accident.
 • Bestreta per a les despeses del sepeli.
 • Bestreta per a l'import de successions i donacions.

 • Fins a 3.000 €.
 • Fins a 6.000 €.
 • Un 10% del capital de defunció i un màxim de 15.000 €.

També es pot contractar la cobertura d'accident derivat de l'ús de les motocicletes, ciclomotors i/o semblants, i/o la pràctica de ciclisme federat. L'assegurança es cancel·la automàticament quan l'assegurat fa 70 anys.

Quin capital em garanteix?

Es poden triar cinc operacions de capital a assegurar:

 • 30.000 €
 • 60.000 €
 • 120.000 €
 • 180.000 €
 • 240.000 €

Aquesta modalitat d'assegurança només es pot contractar a través de les oficines de CaixaBank. Si vols, pots demanar on-line l'assegurança SegurCaixa Accidents.