Condicions legals

El descompte només serà aplicable als restaurants del Club Vips, al total de la factura, en les consumicions que es realitzin qualsevol dia de la setmana i horari, i fins al 31/01/2020. Només per a aquells clients de Family que siguin socis del Club Vips i que estiguin adscrits a la promoció, presentant la targeta de soci. No dóna dret a devolució, ni és canviable per diners en efectiu. No acumulable a altres promocions ja existents. En taules amb diversos socis, només s'aplicarà un descompte al total de la factura. Així mateix, només s'aplicarà un percentatge de descompte directe per factura, independentment del nombre d'"Acords Comercials" que es tingui, sempre aplicant-se el més beneficiós per al soci.