Condicions legals

- És necessari presentar a l’hotel la confirmació de reserva rebuda per correu electrònic, el cupó, la targeta comercialitzada per CaixaBank i el DNI.
- L’hotel aplicarà directament el descompte en el moment del pagament.
- No s’acceptaran cupons fotocopiats, manipulats o deteriorats.
- Promoció no acumulable a altres ofertes i/o promocions.
- Els descomptes, regals i avantatges no es podran bescanviar per el seu valor econòmic.
- Per a qualsevol informació addicional, contactar al 914 058 734.
- Oferta vàlida fins al 31/01/2020.