Condicions legals

- Descompte no vàlid per a events especials.
- Vàlid per a un màxim de 4 entrades per client.
- Els menors de 4 anys no paguen entrada.
- No s’accepten cupons fotocopiats, manipulats o malmesos i no es poden bescanviar pel seu valor econòmic.  
- No és acumulable a altres ofertes i/o promocions.
- Promoció no vàlida per a grups i vigent fins al 30/11/2019.