No mostrar més aquest missatge

Com fer servir l'opció 'Remeses en gestió'

Consulti les ordres contingudes als seus fitxers

A l’opció "Remeses en gestió", hi pot consultar i gestionar totes les operacions incloses en els seus fitxers de:

  • Pagaments (quaderns 34 AEB).

  • Domiciliacions (Quadern 19 AEB).

  • Cartera d’efectes (quaderns 19 AEB).

  • Transferències internacionals.

  • Remeses electròniques internacionals.

Després d’accedir al fitxer per cada ordenant, pot veure per a cadascun d’ells el detall de les ordres incloses, consultar-les i gestionar-les en funció del seu estat.

Remeses en gestió

En cas de rebre devolucions causades per impagament tècnic, pot consultar la nostra guia amb els principals motius:

Motius principals que originen impagats tècnics en rebuts SEPA