Consideracions importants sobre la tramesa de fitxers

 • Com s’envien fitxers?

  Quan hagi generat fitxers mitjançant el software, ha de fer la tramesa i la signatura d’aquests a través de banca digital CaixaBankNow.

  Si no disposa d’un programa de creació de fitxers, CaixaBank posa a la seva disposició l’Auxiliar Online per la creació de fitxers.

  Des de banca digital CaixaBankNow pot:

  • Enviar fitxers.

  • Signar els fitxers enviats segons les regles d’autorització establertes.

  • Consultar fitxers enviats i comprovar-ne l’estat.

 • Com puc comprovar, consultar i gestionar els fitxers enviats?

  Per comprovar l’estat i gestionar fitxers enviats i en procés:

  1. Seleccioni la pestanya "Fitxers".

  2. A continuació, faci clic a "Enviament de fitxers" al menú lateral.

  3. Accedeix a "Comprovar estat".

  Apareixerà una llista amb tots els fitxers que hagi enviat i, a la columna “Estat”, podrà comprovar-ne la situació:

  A la part inferior de la llista de fitxers, disposarà d’un conjunt d’accions i operacions sobre el fitxer que hagi fet servir a la llista.

  Quin són els estats en què pot estar un fitxer?

  • "Falta completar firma": És el primer estat després de fer l’enviament i la validació del fitxer correctament, però el procés no ha finalitzat perquè encara no l’han signat tots els apoderats necessaris. Els fitxers que no es signin caducaran després d’11 dies.

  • "Pendent d’acceptació": Aquest estat es dóna quan tots els signants han introduït les signatures per autoritzar el fitxer correctament. Mentre es comprova que el fitxer concorda amb l’operativa sol·licitada i el servei que tingui contractat, abans de progressar a l’estat "Acceptat" o "Rebutjat", el fitxer pot romandre en aquest estat fins a 60 minuts.

  • "Aturat Reintentar Operació": Aquest estat es dóna quan, en comprovar els límits de l’operativa establerts al seu contracte de banca digital CaixaBankNow per al tipus de fitxer enviat, es detecta que són insuficients, després que tots els signants hagin introduït les seves firmes per autoritzar el fitxer correctament. El fitxer no progressarà si no es regularitza la situació i caldrà que es posi en contacte amb la seva oficina perquè augmentin els límits del seu contracte de banca digital CaixaBankNow. Un cop regularitzat, podrà tornar a processar el fitxer mitjançant l’opció "Reintentar operació" (no caldrà tornar-lo a enviar ni signar-lo novament).

  • "Acceptat": Aquest estat es dóna quan el fitxer està acceptat i pendent de ser processat. Segons el tipus de fitxer i la data d’abonament/venciment de les ordres, es liquidarà i/o es tramitarà. Des d’aquest moment, si accedeix a l’opció "Gestió de fitxers acceptat", podrà consultar i gestionar les ordres que conté el fitxer fins que es processin (veure el pas 3).

  • "Rebutjat": Aquest estat es dóna quan el fitxer no s’ha pogut acceptar perquè s’ha detectat alguna incoherència de contingut. Algunes de les causes més comunes són: que es consideri duplicat, que el saldo sigui insuficient per processar-lo, etc. El fitxer està rebutjat, així que caldrà corregir la situació i reiniciar l’enviament.

  • "Anul·lat": Aquest estat es dóna quan el fitxer ha estat anul·lat per un dels signants. Aquesta situació només pot produir-se quan el fitxer es troba en l’estat "Falta completar firma". El fitxer està rebutjat, així que caldrà corregir la situació i reiniciar l’enviament.

  Un cop hagi completat el circuït d’enviament (quan els fitxers apareixen en estat "Acceptat") podrà consultar i/o gestionar els fitxers de la següent manera:

  1. Seleccioni la pestanya "Fitxers".

  2. Faci clic  a "Enviament de fitxers" al menú lateral.

  3. Accedeixi a "Gestió fitxers acceptats".

  4. Seleccioni a tipologia de fitxers que vol consultar i/o gestionar.

NRI: 17557-2019-5555