Gestioni còmodament les ajudes alimentàries dels seus empleats

Tots els xecs restaurant, ara en una targeta

Targeta Visa Prepagament Restaurant, gestioni les dietes dels seus empleats
 • Beneficis fiscals per l’empleat i l’empresa.
 • Reducció dels costos de gestió i disminució de la càrrega administrativa.
 • Més comoditat i més control.
 • Seguretat gràcies a CaixaBankProtect®.
 • També pot consultar el saldo en www.moneytopay.com

La Targeta Visa Prepagament Restaurant li permet gestionar de manera còmoda i eficaç les ajudes alimentàries dels seus empleats.

Gaudeixi dels seus avantatges

 • Beneficis fiscals: 100% deduïble de l’Impost de Societats, exempt d’IRPF.
 • Menys despeses: Reducció dels costos de gestió i disminució de la càrrega administrativa associats als xecs restaurants de paper.
 • Més comoditat: Fàcil gestió a través de Línia Oberta, on pot consultar les operacions per targeta, recarregar-les, etc. A més, permet abonar l’import exacte i no serà necessari liquidar despeses d’empresa o repartir xecs restaurant.
 • Més control: La seva empresa pot parametritzar i limitar la despesa de cada targeta per dia i mes, el número màxim d’operacions per mes, etc. L’ús de la targeta està restringit a restaurants i cafeteries.
 • Seguretat: amb el sistema CaixaBankProtect, estarà protegit. Un servei gratuït i exclusiu de les targetes de CaixaBank que el protegeix contra el frau i el robatori i que cobreix totes les operacions fraudulentes realitzades per tercers.
Forma de pagament Prepagament
Característiques principals
 • És fàcil d’implantar i aporta avantatges i beneficis múltiples per a l’empresa i els empleats.

 • L’ús de la targeta es restringeix a restaurants i cafeteries.

 • No permet reintegraments en caixers automàtics.

Contractació

Pot contractar la Targeta Restaurant tot adreçant-se a l’oficina habitual o a través de Línia Oberta Empreses.

Límit d'ús fraudulent (CaixaBankProtect®) Sí.
Domiciliació Sense domiciliació.
Com es pot recarregar la targeta
 • Les targetes es poden recarregar a través de l’oficina o per Línia Oberta, fent una recàrrega d’una targeta individualment o de manera massiva, mitjançant un fitxer.

 • Admet ordres de recàrrega automàtica (puntual, diària, setmanal, quinzenal o mensual). Més informació

 • A més, el titular del contracte pot recuperar el saldo en qualsevol oficina o per Línia Oberta, de manera total o parcial i sense necessitat de donar de baixa la targeta.

Import mínim / màxim de la recàrrega

9 € / 1.980 €

Recordi que pot demanar la targeta a la seva oficina més propera.

Cercador d’oficines

Sol·liciti i gestioni les targetes de prepagament de la seva empresa directament a Línia Oberta

Targeta emesa per CaixaBank Electronic Money, EDE, S.L., amb NIF B65866105, entitat de diners electrònics espanyola constituïda a Barcelona, amb data 7 de setembre de 2012, prèvia autorització del Ministeri d'Economia i Hisenda i subjecta a la supervisió del Banc d'Espanya. Consta degudament inscrita en el Registre Oficial del Banc d'Espanya amb el codi 6702 i en el Registre Mercantil de Madrid, tom 36639, foli 1, full M-657263, inscripció 1a. El domicili de la seva administració central es troba establert a Madrid, al carrer de Caleruega, número 102.


El sistema de protecció de fons d'usuaris de serveis de pagament escollit per CaixaBank Electronic Money, EDE és el seu dipòsit en un compte separat obert a CaixaBank, S.A.

NRI: 15666-2017-5555