Assegurança de Vida per a Negocis

Perquè tu ets la peça clau del teu negoci

 • Protecció

  Per protegir-te de riscos que poden afectar l'àmbit professional i personal

 • Incapacitat temporal

  Disposa d'uns ingressos en cas d'incapacitat temporal.

 • Assegura't que, en cas de defunció, la teva família rebi un capital i aconsegueix la tranquil·litat d'estar protegit en cas d'invalidesa.

 • Coneix les claus per les quals protegir-te com a empresari és fonamental per al teu negoci

Més informació


És una assegurança especialment dissenyada per a:

 • Autònoms i professionals liberals
 • Empresaris individuals
 • Empreses per donar cobertures als seus socis i a altres persones clau vinculades al negoci (sempre sense relació laboral)

La poden contractar tant persones físiques com jurídiques

 • T'aporta la tranquil·litat de saber que en cas de defunció o invalidesa pots obtenir un capital que t'ajudarà a evitar riscos d'insolvència per fer front a deutes i afrontar altres despeses derivades de la nova situació.
 • Permet disposar d'uns ingressos per fer front a les despeses del dia a dia en cas d'incapacitat temporal
 • Et facilita el pagament de la prima, ja que pots adaptar-lo al teu flux d'ingressos. Podràs escollir entre pagament anual, semestral, trimestral, bimestral o mensual

Qualsevol causa

Mort

Obligatòria

Invalidesa

Obligatòria

Incapacitat temporal

Obligatòria

Capital assegurat

Poden assegurar-se diferents capitals per als diferents assegurats de la pòlissa. El capital és personalitzable per cobertura.

Límits per cobertura:
Màxim: 2.000.000 €
Mínim: 30.000 €

 • Més informació sobre cobertures

  Defunció: la cobertura de defunció és la bàsica.

  Invalidesa: 

  • Invalidesa absoluta i permanent per a tota mena de feina

  Incapacitat temporal: La cobertura d'incapacitat temporal és contractable amb mòduls d'indemnització diària de 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250 i 300 € amb una durada prefixada per a cada malaltia o accident, segons el barem de la pòlissa (màxim de 365 dies).

  Consulta aquí la documentació a aportar en cas de patir una incapacitat temporal

 • Veure la informació fiscal de VidaCaixa Negocis y Empreses

  FISCALITAT DEL PRENEDOR: 

  Primes:
   
  La deduïbilitat de les primes en l'impost que gravi la seva renda (societats o IRPF) dependrà de la raó per la qual hagi contractat l'assegurança a cada assegurat i, si escau, del fet que el seu règim de tributació sigui el d'estimació directa (no règim de mòduls).

  FISCALITAT DE L'ASSEGURAT:

  Primes:
   
  La tributació de les primes també dependrà del motiu pel qual el prenedor li hagi contractat l'assegurança (es podria considerar retribució professional d'una activitat econòmica, retribució de fons propis o altres).
   
  Prestacions:
   
  Les prestacions d'invalidesa tributen com a rendiments del capital mobiliari (si el preceptor és l'assegurat mateix). L'assegurador aplicarà a la prestació la retenció a compte de l'IRPF que correspongui.
   
  Les prestacions d'invalidesa permanent parcial en cas d'accident, quan les lesions determinin un grau de minusvalidesa inferior al 33%, tenen la consideració de guany patrimonial.
   
  La prestació de la cobertura de malaltia (càncer, infart de miocardi o altres malalties greus), si la lesió no és invalidant (grau de minusvalidesa inferior al 33%), tributarà com a guany patrimonial, mentre que si el grau de minusvalidesa és igual o superior al 33%, es generarà un rendiment de capital mobiliari subjecte a retenció a compte de l'IRPF.
   
  La prestació per incapacitat temporal té la consideració de guany patrimonial.
   
  Les prestacions de defunció tributen en l'impost de successions.
   
  Si el beneficiari de la prestació de defunció és una persona jurídica, la percepció del capital estarà subjecta a l'impost de societats. L'assegurador aplicarà a la prestació la retenció a compte que correspongui.