No mostrar més aquest missatge

Protecció per a camions i els seus conductors

L'assegurança per a camions de més de 3.500 kg

terrat_landing.jpg
 • T'assistirem les 24 h en viatges nacionals, europeus i en països de la Carta Verda
 • Si et quedes sense carnet de conduir, et cobrim amb un subsidi de fins a 1.000 € durant 6 mesos
 • Àmplies cobertures, com la responsabilitat civil de la càrrega i descàrrega fins a 150.000 € o la gestió de multes i la pèrdua de punts.

SegurCaixa Camions és una assegurança d'automòbil destinada a cobrir els riscos ocasionats per la conducció de camions rígids (d'un pes superior a 3.500 kg) i camions tractor, així com remolcs i semiremolcs d'un pes superior a 750 kg i amb matrícula pròpia, que circulin per àmbit nacional, Unió Europea i països de la Carta Verda.

És una assegurança  a mida, amb cobertures adaptades  al tipus de vehicle, a l'ús al qual està destinat i a la antiguitat. Permet que el nom del conductor no consti en la pòlissa (conductor innominat) per aquelles empreses que poden tenir diversos conductors, i només és vàlida per a asseguraments individuals (no admet flotes).

Per què triar SegurCaixa Camions?

L'assegurança de camions de SegurCaixa té àmplies cobertures:

Gestió de multes de trànsitassessorament sobre el carnet per punts i el cost del curs de reeducació viària.

Assistència en viatge 24 h els 365 dies de l'anyadaptada a l'àmbit habitual de circulació de cada transportista. Es pot escollir entre:

 • Nacional: a tot Espanya.
 • Fronterera: a tot Espanya, tot França, tot Andorra i tot Portugal.
 • Internacional: UE i resta de països de la Carta Verda.

Danys personals del conductor i subsidi per privació del permís de conduir de fins a 1.000 € durant 6 mesos

Responsabilitat civil obligatòria i voluntària i responsabilitat civil de la càrrega i descàrrega fins a 150.000 €

Despeses de reparació o substitució de vidres i de danys materials produïts per un Incendi i de reposició en cas de robatori. També cobrim els danys materials a conseqüència d'un accident degut a una causa diferent de las previstes en les cobertures de vidres, incendi i robatori. 

Advocat i procurador que el representi per defensar la responsabilitat civil i fiances, les qüestions penals i les reclamacions de danys

Avantatges de l'assegurança de camions per a empreses

ELs negocis i les empreses es beneficien de:

 • Assegurança de circulació que compleix l'obligació legal.
 • Interessants cobertures que cobreixen les necessitats d'aquest segment professional.
 • Possibilitat d'inclusió en la categoria de béns professionals del Pack multiAssegurances Negocis i Empreses.
 • Es pot incloure en el pack des de l'inici de la pòlissa, computant antiguitat i aplicant a descomptes per fidelització en la resta d'assegurances.
 • Es permet contractar amb un ajornament de 6 mesos.

Modalitats de l'assegurança de camions

Cobertures per a camions rígids i camions tractor

Modalitats de l'assegurança de remolcs

Cobertures per a remolcs i semiremolcs

Assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros . CaixaBank, SA , operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa , SAU, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas , SA , inscrit en el Registre de Mediadors de la DGSFP amb el codi C0611A08663619. CIF A-28011864.

NRI: 14594-2016-5555