No mostrar més aquest missatge

Ara és el torn del seu negoci

300x200_landing_ES.JPG
  • Solucions de gestió, financiació i protecció
  • Gestors especialistes
  • No haurà de desplaçar-se ni sortir del seu negoci

1. Hi ha diverses maneres d’accedir a la tarifa gratuïta del Compte Negoci, com per exemple tenir domiciliat el pagament de la Seguretat Social d’autònoms, un mínim de 600 € d’ingressos al mes i 1 pagament d’impostos d’activitat empresarial en els darrers 3 mesos. Pot consultar altres maneres d’accedir a la bonificació, a www.CaixaNegocis.cat o a les nostres oficines.

2. La quota de manteniment és gratuïta el primer any i els següents també si es factura amb la targeta un mínim de 2.000 € anuals en compres. També és gratuïta si s’associa la targeta al Compte Negoci.

3. Promoció vigent fins al 31 de març. A partir de l’1 d’abril, es manté la bonificació del 2 %. No es pot aplicar a les estacions de servei Campsa Express, ni tampoc quan es faci gasolina amb carburant o gasoil bonificat.

4. La quota d’alta i el manteniment del VIA-T són gratuïts per a persones físiques, per ser titular d’aquesta targeta i tenir domiciliat prèviament el pagament de les assegurances socials d’autònoms a CaixaBank.

5. Subjecta a criteris d’aprovació de risc.

6. Import equivalent a fins a 2 mensualitats de la facturació mitjana dels 12 darrers mesos amb el TPV de CaixaBank, amb un màxim de 25.000 €.

7. Consulti les condicions del Pack i les modalitats d’assegurances que s’hi poden incloure en qualsevol oficina de CaixaBank. Informació subjecta a les condicions de cada pòlissa i a les condicions de subscripció de l’entitat asseguradora corresponent. Consulti l’oferta de productes de salut per a Astúries, Navarra i el País Basc. Les assegurances de salut no es poden contractar a Cantàbria.

Assegurances de vida de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances. Assegurances no de vida de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-58333261, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A-28011864, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Mod. 001-5112034- 29. 

NRI: 1169- 2015/9681

CIF A-58333261