No mostrar més aquest missatge

Asseguri el tipus de canvi de divises en les seves operacions comercials d'importació i exportació

Vostè tria:

  • El termini
  • Preu fix o flexible (en funció de l'evolució de la divisa).