Impuls a les empreses espanyoles que volen iniciar o consolidar la seva presència a l'estranger

Aquesta línia té com a objectiu donar finançament als autònoms i a tota mena d’empreses que facin inversions fora de l’Estat espanyol.

A qui s’adreça?

Autònoms i empreses que realitzin inversions a l’Estat espanyol, amb independència del seu domicili social i fiscal, i amb independència de si la major part del capital social és espanyol o estranger.

¿Què s’hi pot finançar?

 • Necessitats de liquiditat: fins al 50% de l'import total del finançament, ampliable fins al 100% per a operacions a 1, 2, 3 i 4 anys.

 • Inversions finançables: fins al 100% (IVA o impost anàleg inclòs) de la inversió destinada a:

  • Adquisició d'Actius fixos productius nous o de segona mà.
  • Adquisició d'empreses.
  • Adquisició de Vehicles turismes de fins a 30.000 € + IVA.

Condicions de finançament

 • Import màxim de finançament per beneficiari i any:

  • fins a 12,5 milions d’euros.

 • Termini d’amortització:

  • fins a 20 anys.

Per obtenir informació sobre la documentació que li cal per tramitar el finançament, passi per la seva oficina de CaixaBank.

Contracti'l

NRI: 0564-2014-5555