Avança l’import dels pagarés

  • Ofereix liquiditat.

  • Descompte exempt del pagament de timbres.

  • Redueix les despeses.

És una operació de crèdit instrumentat mitjançant pagarés lliurats no a l’ordre que tenen designada com a beneficiària CaixaBank.

NRI: 16932-2018-5555