Acord CARÀCTEREMPRESA

Col·laboració entre CaixaBank i la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE) per impulsar actuacions encaminades a la millora i creixement de les empreses espanyoles.

Principals avantatges que aporta aquest conveni a les empreses

  • Línia de finançament de fins a 11.000 milions d'euros.
  • Compromís d'agilitat de resposta a les sol·licituds d'operacions d'actiu.
  • Àmplia cartera de productes i serveis que ajudaran en el procés d'internacionalització.
  • Accés a la xarxa d'equips especialitzats de Finançament i de Comerç Exterior.
  • Telèfon d'Atenció Personalitzada: 902 100 237.
  • Organització de la Primera Edició dels Premis per al Desenvolupament Empresarial CaràcterEmpresa CaixaBank-CEOE.

Els Premis Desenvolupament Empresarial CaràcterEmpresa són un reconeixement a l'esforç de les empreses que innoven i a les
què s'internacionalitzen.

NRI: 15452-2017-5555