Li presentem un servei nou i exclusiu amb el qual les empreses es podran gestionar el crèdit comercial (credit management) i disposar d’una assegurança de crèdit de cobertura d’insolvència per a operacions individuals.

A més, també podrà disposar d’un servei d’Opinió de Crèdit Comercial.

Accedeixi a Venda segura.