Tramitem i presentem a través de la teva oficina els efectes a càrrec teu per al pagament de les teves importacions. També t’oferim la possibilitat d’accedir a línies de finançament.

Una remesa simple d’importació és la gestió de pagament del xec o pagaré que l’exportador ha remès via bancària, de manera que puguis fer el pagament de la teva importació a CaixaBank a través de la remesa. A diferència de les remeses documentàries, no inclou documents comercials.

Avantatges

  • Per disposar de la mercaderia, no necessites que els documents comercials es tramitin via bancària.
  • L’operació és finançada per l’exportador des de la recepció de la mercaderia fins a la data de pagament.

Motius de l’elecció d’aquest mitjà de pagament

  • L’exportador està molt interessat en la venda i accepta aquest sistema de pagament.
  • Hi ha una relació continuada de confiança entre l’exportador i tu.
  • L’exportador disposa de garanties suficients en el contracte que ha signat amb tu.
  • Has acceptat prèviament l’efecte que se’t presenta per al pagament.

NRI: 17039-2018-5555