Liquida i presenta impostos online

Liquida i presenta impostos sense passar per finestreta i sense instal·lar certificats electrònics.

Tràmit senzill i còmode que evita desplaçaments i paperassa.

No necessita instal·lació de certificats electrònics a l’ordinador.

Models disponibles en actualització constant (IVA, societats, etc.).

Solució multiempresa.Models disponibles de l’AEAT

Taxes a organismes públics

Accedir

Segueix aquests passos:

1. Accés: des de Pagaments > Impostos i multes > Seleccionar una entitat emissora > Hisenda AEAT

2. Pagament: introdueix el NIF o el CIF de la societat i selecciona el model per liquidar de la llista disponible. Segueix els passos indicats a la pantalla i, una vegada normalitzat el pagament, et facilitarem el número de referència complet (NRC) corresponent.

3. Presentació: una vegada obtingut l'NRC, pots fer la presentació amb el certificat propi de la teva banca digital CaixaBankNow Empreses i Negocis.

La resta de models s'han de presentar directament al web de l'AEAT; cal introduir les dades de l'operació. Per fer-ho, necessitaràs disposar del certificat digital d'usuari corresponent.

Recorda que per a poder utilitzar aquest servei hauràs de disposar de l'app de CaixaBank Sign per autoritzar l'operació.

Si ets gestor o assessor fiscal, amb banca digital CaixaBankNow Empreses pots:

  • Importar dades dels teus fitxers.
  • Pagar amb càrrec al teu compte o al dels teus clients (requereix autorització).
  • Fer la presentació.

I tot, sense instal·lar certificats electrònics.

Coneix el servei de pagaments telemàtics per a professionals tributaris

NRI: 19250-2021-05555