Connecti tots els comptes

  • Control de tresoreria
  • Comoditat
  • Fiabilitat

Rendibilitzi la seva posició financera i eviti costos innecessaris. Connecti els seus comptes i aconsegueixi el control de la seva tresoreria sense preocupacions.

Avantatges

Si disposa de delegacions o de diversos punts de venda, segurament la seva companyia té diversos comptes a diferents oficines de CaixaBank. Aquesta multiplicitat de comptes provoca més necessitat de seguiment per evitar que es generin tensions de liquiditat en alguns d’aquests comptes.

El Servei de Centralització de Fons (SCF) connecta automàticament els comptes que vulgui en un únic compte centralitzador (CC) per simplificar-ne la gestió i estalviar-li temps i complicacions, però també per rendibilitzar-ne la liquiditat i evitar costos innecessaris.

Com funciona?

Només cal que triï un compte (corrent o de crèdit) perquè sigui el compte centralitzador i que estableixi els comptes perifèrics (CP), que poden estar domiciliats en qualsevol oficina de CaixaBank. D’aquesta manera, s’estableix una agrupació automàtica entre els comptes.

Podrà traspassar diàriament, entre el compte centralitzador i els comptes perifèrics —en un sentit o en tots dos—, efectiu o disponibilitat, segons les condicions pactades, de manera que al final del dia tot el saldo estigui al compte centralitzador.

Hi ha dues modalitats d’agrupació:

  • Centralització diària (SCF modalitat 1): quan acaba el dia, el saldo de tots els comptes s’integra quan s’han fet els traspassos dels comptes perifèrics i que han quedat amb saldo zero. No hi ha una comunicació en temps real del saldo ni dels límits que té cada dipòsit.

  • Centralització permanent (SCF modalitat 2): es fa un control en temps real del saldo de l’agrupació, que es considera com a saldo únic i que està a disposició immediatament de qualsevol compte de l’agrupació (limitat als comptes perifèrics pel seu propi límit de disponibilitat).

Cash-pooling: aquesta funció permet rebre una liquidació mensual referent als saldos deutors/creditors generats pels moviments entre els diferents comptes de l’agrupació. És molt útil per determinar quins comptes perifèrics i en quina quantia estan aportant finançament al compte central i a l’inrevés.

Què necessito?

Contracti el Servei de Centralització de Fons en qualsevol de les nostres oficines.

Per gestionar més còmodament el servei, ha de ser titular de banca digital CaixaBankNow Empreses i disposar de la Targeta banca digital CaixaBankNow vinculada per autoritzar operacions.

NRI: 15014-2016-5555