Per pujar fitxers a CaixaBankFactura, haurà de generar un fitxer segons el model de l’esquema de l’Administració general de l’Estat. El model d’esquema que ara hi ha a la plataforma és el 3.2 “Facturaev3_2.xsd”, publicat el maig del 2009. Les importacions de fitxers XML hauran de complir, per tant, amb aquesta versió d’esquema. Descarregui l’esquema de la versió vigent actualment.

Si ja ha contractat CaixaBankFactura, en trobarà tota la informació tècnica en el servei on-line mateix.

Per validar els fitxers generats, pot fer servir una eina o qualsevol “parser XML” que pugui validar el document.

Important:

Des del 25 de maig, el model de factura oficial de CaixaBankFactura és la versió 3.2 de Facturae, “Facturaev3_2.xsd”, publicat el maig del 2009. El model d’esquema de la versió 1.2, 3.0 i 3.1 són compatibles amb la versió 3.2. Recomanem que generin fitxers XML que compleixin amb el model d’esquema de la versió 3.2, “Facturaev3_2.xsd”, ja que és la darrera versió publicada, està més actualitzada i permet modificar les factures des de la plataforma.

Per a més informació pot consultar: www.facturae.es.

Fitxers estandarditzats

NRI: 15014-2016-5555