Emissió immediata de transferències a l'estranger

Per tramitar-se els pagaments a l'exterior d'una manera immediata, tota la nostra xarxa d'oficines disposa de connexió directa i instantània amb els nostres corresponsals estrangers a través de la xarxa SWIFT i els sistemes TARGET, EBA, etc. Si vol, també pot fer els pagaments des de casa o des de la seva oficina a través del nostre servei banca digital CaixaBankNow Empreses.

Avantatges dels mitjans de pagament internacionals de CaixaBank

És el mitjà de pagament més ràpid i amb comissions menors. A més, ofereix una gran seguretat. Permet l'emissió immediata a través de banca digital CaixaBankNow Empreses, les 24 hores del dia. Una gestió totalment informatitzada li estalvia demores i mediacions innecessàries. Disposem d'una extensa xarxa de corresponsals a l'estranger. Totes les oficines de CaixaBank emeten directament les transferències a l'exterior. La seva empresa podrà finançar el pagament de les transferències internacionals, en euros o en qualsevol de les divises cotitzades, amb càrrec a la seva Línia de Riscos de Comerç Exterior i ajustant els fluxos monetaris a les necessitats financeres que tingui.

Serveis complementaris

Ara, a través de la seva banca digital CaixaBankNow, podrà configurar com vol que s'enviïn les seves transferències a l'estranger:

  • Sortida immediata, pot triar si vol que la transferència surti d'una manera immediata o no. Les no immediates es podran anul·lar fins que s'emetin.

  • Avançament de la data valor, es podrà modificar en certs casos la data valor entre Dia, Dia més 1 i Dia més 2.

  • Tramesa de missatges de correu electrònic, podrà avisar el beneficiari de la transferència que s'ha enviat correctament. El missatge s'enviarà en castellà i en anglès.

  • Avís de rebuda, mitjançant aquesta opció rebrà el missatge SWIFT MT011 com a justificant que la transferència s'ha lliurat al banc de destinació.

Informació addicional

  • Motius de l'elecció d'aquest mitjà de pagament: Hi ha una relació de màxima confiança entre les parts.

  • Riscs per al client: Si les condicions són de pagament anticipat, l'importador s'arrisca al fet que no li enviïn la mercaderia