La seva explotació ramadera, sempre ben protegida

  • Completa gamma d’assegurances ramaderes.

  • Àmplies cobertures.

  • Diverses modalitats de contractació.

A CaixaBank disposem d’una completa gamma d’assegurances pensada per cobrir els riscos de les explotacions ramaderes.1

Amb aquestes assegurances, el seu bestiar sempre estarà protegit respecte dels imprevistos que puguin succeir durant el pasturatge i, fins i tot, en cas de robatori.

1. Caixabank, SA, amb seu social a Carrer Pintor Sorolla, 2-4. 46002 València. NIF A-08663619 i inscrita en el Registre Administratiu Especial del Banc d’Espanya amb el número 2100. Caixabank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA, amb el NIF A-58333261, i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, SA, amb el NIF A-28011864, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGSFP amb el codi C0611A08663619, i autoritzat per a la distribució d’assegurances CASER, en virtut del conveni de distribució entre VidaCaixa i Caja de Seguros Reunidos, Compañía de Seguros y Reaseguros, SA (CASER), amb el NIF A-28013050.

NRI: 15985-2017-5555