Horitzó 2020

Dins les accions de posicionament d’AgroBank, s’estan celebrant Jornades Agràries AgroBank 'Horitzó 2020'.

Aquestes jornades tenen l’objectiu d’impulsar un fòrum de debat empresarial i acadèmic sobre el futur del sector agroalimentari, i es caracteritzen per tractar una gran diversitat de temes, així com per l’alt nivell dels participants i ponents.

Són jornades obertes adreçades a professionals i empreses agroalimentàries.

CONDICIONS DE BAIXADA I REPRODUCCIÓ DELS MATERIALS I PRESENTACIONS

Les presentacions i materials a disposició dels usuaris han estat elaborats únicament i exclusivament pels seus autors respectius en el marc de la conferència o jornada que s’indica i en cap cas reflecteixen cap opinió o posicionament d’aquesta entitat. Per tant, Caixabank, S.A. (d’ara endavant CaixaBank) no és responsable en cap cas de continguts i informacions que apareguin en els materials ni dels possibles usos que se’n puguin realitzar o de les decisions que es puguin prendre a partir d’aquests.

L’usuari podrà baixar-se i en conseqüència reproduir els materials i presentacions per a ús propi. Queda prohibida la seva distribució i difusió sense l’autorització expressa dels seus autors respectius. CaixaBank es reserva el dret d’actualitzar, modificar o eliminar els continguts d’aquestes pàgines web en el moment que ho consideri oportú.