No mostrar més aquest missatge
 
Serveis bancaris
 

Serveis bancaris - Servihabitat

 
Servihabitat

Converteixi una oportunitat en la millor inversió

Servihabitat, la companyia de serveis immobiliaris de CaixaBank, és una companyia 100% propietat del Grup CaixaBank i una de les principals immobiliàries d’Espanya.

L’activitat de Servihabitat comprèn totes les fases del cicle immobiliari:

  • Compra o inversió d’actius immobiliaris (via subhasta, inversió directa o dació en pagament)
  • Desenvolupament/transformació dels actius en què es pugui generar valor afegit
  • Gestió i administració d’actius immobiliaris
  • Venda o explotació en lloguer

Els valors que regeixen l’activitat diària de Servihabitat en el sector es basen en els principis de transparència, qualitat i confiança, aspectes que es traslladen a la relació amb els clients. Més info>>

 

NRI: 0382-2014-5555