No mostrar més aquest missatge
Vida Familiar Premium
 

Vida Familiar Premium

 
  • Característiques
  • Cobertures
  • Serveis Mèdics

Objectiu de l’assegurança

Assegurar un capital per cobrir les situacions inesperades. Garantir la tranquil·litat econòmica i emocional a l’assegurat i als seus familiars. A més, proporciona una relació excel·lent capital assegurat / import de la prima.

Forma de pagament de l'assegurança

Segons les necessitats que tingui, pot fer un pagament anual o mensual.

Durada de l’assegurança

Anual renovable: té una durada d’un any que, posteriorment, es va prorrogant anualment.


Preguntes freqüents


NRI: 0382-2014-5555

Informació subjecta a les condicions de la pòlissa. Carència de 2 mesos, tret de la defunció en cas d'accident (sense carència) i la defunció per suïcidi (carència d'1 any). Assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank, S.A., en endavant CaixaBank, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA i autoritzat SegurCaixa Adeslas, SA inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecte a les condicions de la pòlissa.