No mostrar més aquest missatge
Decessos Premium
 

SegurCaixa Decessos Premium

 
  • Característiques
  • Cobertures
  • Punts destacables

Objectiu de l’assegurança

El SegurCaixa Decessos Premium1 és una assegurança per resoldre els tràmits burocràtics de la defunció i ajudar en els aspectes emocionals a la família, per la pèrdua d’una persona estimada.

Forma de pagament

El SegurCaixa Decessos Premium es pot contractar sota dues modalitats de pagament de la prima: 

  • Prima única: mitjançant una aportacióúnica en el moment de la contractació. Només per a majors de 64 anys.
  • Prima mensual. Per a menors de 65 anys.

 

1.Només disponible en algunes localitats. Consulti-ho a la seva oficina.

 

NRI: 0382-2014-5555

Informació subjecta a les condicions de la pòlissa. Carència de 2 mesos, tret de la defunció en cas d'accident (sense carència) i la defunció per suïcidi (carència d'1 any). Assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank, S.A., en endavant CaixaBank, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAi autoritzat SegurCaixa Adeslas, SA inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecte a les condicions de la pòlissa.