No mostrar més aquest missatge
SegurCaixa Accidents Premium
 

SegurCaixa Accidentes Premium

 
  • Característiques
  • Cobertures
  • Punts destacables

Objectiu de l'assegurança


El SegurCaixa Accidents Premium és una assegurança d’accidents exclusiva per a directius o empresaris que viatgen amb freqüència, tant a causa de la professió com de la vida privada, i que volen garantir la seva tranquil·litat econòmica, o la de la família, davant situacions inesperades.

Cobreix un capital en cas de defunció o invalidesa absoluta i permanent com a conseqüència d’un accident en l’àmbit privat o professional, i duplica o triplica el capital en cas que la mort es produeixi en un avió, tren o vaixell.

A més, també assegura un percentatge del capital assegurat en cas que es pateixi una invalidesa parcial a causa d’un accident, com per exemple la pèrdua d’un dit, d’una mà, etc. Com a novetat, incorpora una assistència de viatge internacional, disponible les 24 h, tant en l’àmbit professional com el privat.

Addicionalment, si l’assegurat és menor de 50 anys i supera un qüestionari de salut, s’inclou la cobertura de defunció per infart de miocardi o per vessament cerebral.
 

Forma de pagament


 

De forma anual.

De forma mensual.

NRI: 0382-2014-5555

Assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank, S.A., en endavant CaixaBank, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA i autoritzat SegurCaixa Adeslas, SA inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecte a les condicions de la pòlissa.