No mostrar més aquest missatge
Adeslas Premium
 

Adeslas Premium

 
  • Característiques
  • Cobertures
  • Punts destacables

Objectiu de l'assegurança


L'Adeslas Premium és l'assegurança mèdica oferta per CaixaBank que posa a disposició de tots els clients una àmplia cobertura mèdica privada i de qualitat.

Els assegurats poden accedir al professional o als centres que vulguin:

  • Dins del quadre mèdic: sense llistes d'espera i amb llibertat d'horaris, tindran assistència mèdica a través dels més de 30.000 professionals i de les més de 300 clíniques que formen part de l'ampli quadre mèdic concertat sense cap cost addicional.
  • Fora del quadre mèdic: llibertat absoluta d'elecció de professional o clínica, tant dins com fora d'Espanya. Quan es tria el professional o la clínica fora del quadre médic, VidaCaixa Salut reemborsa fins al 80% de les factures pagades pel client.*

*Subjecte als diferents límits establerts a les condicions particulars i amb el límit màxim de 150.000 €/any per assegurat.
 

Forma de pagament de l'assegurança


La forma de pagament d'aquesta assegurança és mitjançant pagaments anuals però, perquè li sigui més còmode, el pot fraccionar de manera mensual, bimestral, trimestral o semestral.

Durada de l'assegurança


Anual renovable: el primer any, té una durada fins al 31 de desembre i, posteriorment, es va prorrogant anualment

NRI: 0382-2014-5555

Assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances. Caixabank, S.A., en endavant CaixaBank, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SA i autoritzat SegurCaixa Adeslas, SA inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619. Informació subjecte a les condicions de la pòlissa.