No mostrar més aquest missatge
 

Serveis exclusius
 

Pack multiAssegurances Banca Privada : Serveis exclusius

 

Serveis exclusius

Contracti el Pack multiAssegurances Banca Privada i gaudeixi d’aquests serveis exclusius1 que li ofereix aquest pack:

Serveis Exclusius

Assegurances de salut i dental

Tindrà certs avantatges relacionats amb la salut, com ara:

 • Compromís de reemborsament en un termini màxim de 10 dies2 i autoritzacions no presencials en 24 hores.
 • Extorn de pòlisses en 24 hores.
 • Atenció telefònica per emplenar el qüestionari mèdic, amb tractament prioritari en la valoració, i gestió personalitzada en cas de sol·licitud de proves.
Serveis Exclusius

Assegurances d’automòbil

Gaudirà dels següents serveis exclusius per a la seva assegurança d’auto:

Disfrutará de los siguientes servicios exclusivos en su seguro de auto:

 • Revisió de seguretat en un taller col·laborador.
 • Informació puntual d’acceptació de culpa del contrari i avís de compromís de pagament de la reparació.
 • En cas de robatori del vehicle, seguiment de l’expedient amb una periodicitat màxima de 30 dies.
 • Aceptació de la documentació en format digital per a l’abonament de sinistres en 24 hores.
 • Contacte amb el client per informar-lo del compromís de pagament, el control de la cita i el termini de la reparació dels vidres i la finalització de la reparació del vehicle.
Serveis Exclusius

Assegurances de llar

També es beneficiarà d’avantatges vinculats a la llar, com ara:

 • Seguiment integral del sinistre per part del gestor.
 • Control de qualitat de tots els serveis.
 • Cita en 1 hora i visita d’un operari en 24 hores.
 • Serveis urgents: 2 hores a les ciutats i 3 hores a les altres poblacions.
 • Cita del pèrit el mateix dia i visita en un màxim de 24 hores.
 • Informe pericial en un màxim de 10 dies.
 • Pagament de la indemnització en un màxim de 48 hores.
Serveis Exclusius

Assegurances de vida

Si contracta el Vida Familiar modalitat Prèmium podrà comptar amb:

 • Cobrament avançat del 50 % del capital assegurat en cas de malalties greus concretes, entre les quals s’inclouen el càncer i l’infart de miocardi.
 • Servei Premium Care, que posa a la seva disposició un assessor mèdic personal.