No mostrar més aquest missatge
 
Productes
 

Productes - Valors i productes estructurats

 

Assessorem els clients a l'hora de prendre decisions d'inversió creant i distribuint productes d'alt valor afegit.

 
Valors i productes estructurats
. Renda variable

La Taula d'Intermediació ofereix cobertura a les empreses cotitzades dels principals mercats de renda variable (nacionals i internacionals) per als clients interessats a rebre un assessorament professional i especialitzat, tant en les recomanacions borsàries com en l'execució d'ordres.

 
. Renda fixa

Qualitat de servei institucional a l'abast del client particular: per als clients amb la necessitat d'un servei operatiu àgil en els mercats de renda fixa pública i privada, tant nacional com internacional.

 
 
. Derivats

Per als clients actius en els mercats de derivats, la Taula d'Intermediació proporciona un servei d'execució d'ordres.

 
. Passiu estructurat

La Taula d'Intermediació posa a la disposició de gestors i clients de Banca Privada un complet catàleg d'estructures privades i també ofereix la possibilitat de cotitzar estructures a mida.

NRI: 0379-2014-5555