No mostrar més aquest missatge
 
Productes
 

Productes - Assegurances d'estalvi

 

Podrà instrumentalitzar l'oferta d'assegurances de manera temporal o vitalícia

Li oferim una àmplia gamma d'assegurances d'estalvi que s'adapten a les seves necessitats, ja que permeten generar un capital per al futur d'una manera còmoda i sistemàtica o, en el seu cas, també el cobrament d'una renda de manera immediata.

Renda vitalícia
  • . Renda vitalícia: permet, a través d'una aportació inicial, diversificar el patrimoni i transformar els estalvis en una renda mensual per a tota la vida.
    • Proporciona un avantatjós tractament fiscal, especialment si es tenen més de 70 anys, ja que un percentatge de la renda, que depèn de l'edat en el moment de la contractació, està exempt de tributació.
    • Ofereix diverses alternatives amb característiques diferents per triar el producte més adequat a cada objectiu, amb un interès garantit de manera vitalícia.
Rendes temporals
  • . Rendes temporals: aquest producte permet, a través d'una aportació inicial, cobrar el capital en forma d'una renda mensual fixa durant un termini determinat, amb un interès referenciat a deute públic.
Pla garantit
  • . Pla garantit: producte que permet acumular un capital, que es podrà rescatar en qualsevol moment, i que garanteix un capital en cas de mort de l'assegurat.

NRI: 0379-2014-5555

Assegurances de vida de VidaCaixa S.A. d'Assegurances i Reassegurances. Caixabank, S. a., d'ara endavant CaixaBank, operador de banca-segurs exclusiu de VidaCaixa, S. a. d'Assegurances i Reassegurances i autoritzat de SegurCaixa Adeslas, S. a. d'Assegurances i Reassegurances, inscrit en el Registre de Mediadors de la DGSFP amb el codi de C0611A08663619. Informació subjecta a les condicions de cada pòlissa.