No mostrar més aquest missatge
 
Productes
 

Productes - Gestió delegada

 

Els nostres professionals ofereixen un servei d’atenció a clients exclusiu.

Assessorem els clients a l’hora de prendre decisions d’inversió creant i distribuint productes d’alt valor afegit.

Gestió delegada
. Carteres de fons

Producte financer que optimitza la seva inversió amb la millor combinació de fons d’inversió tant nacionals com internacionals per aconseguir diversos objectius.
Disposem de 3 opcions que estableixen estratègies dinàmiques de distribució d’actius amb un control permanent del risc.

 
. SICAV

Els clients poden accedir a un ampli ventall d’idees i solucions, tant en actius financers com en inversions alternatives. Tenim una gran capacitat en termes d’estratègia d’inversió, anàlisi i productes, a més d’aliances amb tercers segons l’especialització.

 
. Carteres multiproducte

Carteres que es gestionen sobre la base d’un contracte de gestió discrecional de carteres, que permeten invertir en qualsevol actiu i instrument financer que pugui custodiar CaixaBank. Els avantatges principals d’invertir en les carteres són:

    • Construcció de les carteres a mida dels objectius de rendibilitat/risc de cada client, ajustant l’exposició tàcticament quan canviïn les perspectives de mercat.

    • Gestió eficient i independent.

    • Atenció personalitzada en tot moment.

NRI: 0379-2014-5555