No mostrar més aquest missatge
 
Productes
 

Productes - Fons

 

Descobreixi la millor oferta en fons d'inversió

Una gamma de fons que cobreix la totalitat dels mercats financers nacionals i internacionals oferint-li estils i enfocaments de gestió diferents i una alta especialització per tipus d'actius.

Li oferim tant fons d'inversió gestionats a CaixaBank Asset Management, adaptats a les seves necessitats, com les millors opcions de la indústria, a través de la Selecció d'Arquitectura Oberta de fons.

A més, tenim 2 productes per a les carteres per objectiu, que es concreten en carteres senzilles i estables concentrades en 15-20 valors, amb rotació baixa:

FonCaixa Iter
. FonCaixa Iter: es compon d'actius líquids, tant en renda fixa com en renda variable i el seu objectiu és complir la finalitat de l'assegurança que té la cartera d'estalvi.
Albus
. Albus: fons que dóna resposta a la cartera d'inversió del client i el seu objectiu és el creixement estable, preservant el capital a través d'una gestió flexible sense un índex de referència establert.

NRI: 0379-2014-5555