No mostrar més aquest missatge
 
Marc d'actuació
 

Planificació financera - Marc d'actuació

 

Individualitzem la proposta de valor per a cada client

Definim conjuntament les bases que han de marcar el camí a l'hora de fer-li propostes d'inversió d'acord amb l'adequació de productes, risc i liquiditat.

Per això, i complint la normativa MIFID, instrumentarem l'assessorament signant els documents següents:

Serveis especialitzats
  • . Test d'idoneïtat

    Ens permet avaluar els coneixements i l'experiència com a inversor amb la finalitat de garantir la idoneïtat de les recomanacions d'inversió que es rebin, sota un control estricte dels productes que s'adeqüen més a vostè, els paràmetres de risc i la liquiditat de la cartera.

  • . Contracte d'assessorament

    L'abast del servei d'assessorament exigeix el seguiment d'una metodologia rigorosa, per recomanar a cada client una planificació financerofiscal del patrimoni en funció de les necessitats financeres reals que tingui. Això implica que necessitem conèixer rigorosament la seva situació financeropatrimonial i el seu perfil inversor, que si estableix es regularà d'acord amb els compromisos del contracte d'assessorament.

NRI: 0378-2014-5555