No mostrar més aquest missatge
 
Disseny de carteres
 

Planificació financera - Disseny de carteres

 

Optimitzi la gestió del seu patrimoni

Definim les diverses carteres i les dimensionem amb vostè perquè s’ajustin al seu cicle vital:

Serveis especialitzats

Previsió. Reflexió sobre la part del patrimoni orientat a generar rendes futures i, en alguns casos, a complementar la renda actual.

Estalvi. Reflexió sobre quina part del patrimoni es dedica a garantir el capital a curt termini per afrontar les necessitats de liquiditat i contingències.

Inversió. Reflexió sobre quina part del patrimoni persegueix un creixement financer a llarg termini.

Alternativa. Reflexió sobre quina part persegueix un creixement financer a llarg termini amb objectiu de transferència generacional.

Cobertura de riscos. Reflexió sobre els riscos que esdevenen a la vida que poden posar en perill una estratègia de planificació financera.

NRI: 0378-2014-5555