Els Nostres Serveis

El valor de l'assessorament independent

CaixaBank Wealth és una unitat especialitzada en assessorament independent i adreçat al client més exigent: aquell que cerca l'excel·lència, l'eficiència en costos i maximitzar el valor de l'assessorament. Es tracta d'un model de negoci de cobrament explícit sobre el patrimoni global.

Un assessorament professional dissenyat per oferir l'estratègia d'inversió que millor s'adapti al client en cada moment i que més d'acord estigui amb els seus objectius de rendibilitat, risc, termini i liquiditat.

Assessorament financer amb una òptica global

Estructura organitzativa separada, formada per un equip especialitzat i dedicat en exclusiva.

Un gestor Wealth serà l'encarregat de dissenyar l'estratègia d'inversió que millor se t'adapti en cada moment i que més d'acord estigui amb els teus objectius.

El gestor de Banca Privada actuarà com a coordinador dels diferents serveis que presta CaixaBank i l'assessorament en matèria d'inversió serà competència exclusiva del gestor Wealth.

Amb una estructura de costos eficient

 • Cercant la màxima transparència en costos, el servei que et prestem té associada una comissió explícita, de manera que puguis saber-ne per endavant el cost associat.
 • A més d'accés a condicions de preu exclusives:
  • Accés a gestió passiva i classes sense comissió de comercialització en els diferents instruments financers.
  • Minimitzant els costos transaccionals en l'operativa en valors de renda fixa i renda variable.
  • Gràcies a la capacitat de negociació de CaixaBank en els acords amb tercers.

Con una estructura de costes eficientes

Accés a una gamma més àmplia de productes i proveïdors:

 • Fons d'inversió dels millors gestors seleccionats per l'equip de SAA tant en gestió activa com passiva
 • Valors de renda fixa
 • Valors de renda variable
 • Estratègies de gestió alternativa i retorn absolut
 • Capital de risc
 • Producte estructurat
 • Assegurances d'estalvi i inversió

CaixaBank Wealth