No mostrar més aquest missatge
 
 

Fons d'inversió i Carteres Elecció Plus

 
  • Gestió discrecional
  • Carteres Elecció Plus
iPad Air 2

La gestió discrecional com a valor diferencial

A CaixaBank reafirmem la nostra aposta pel servei de gestió discrecional de carteres, per això hem dissenyat per a vostè, amb CaixaBank Asset Management, les noves Carteres Elecció Plus.

Un exclusiu servei de gestió discrecional on vostè delega en CaixaBank Asset Management la gestió de la Cartera de Fons d’Inversió segons els seus objectius personals.

Un regal per estar sempre informat de les seves inversions

Si contracta ara 35.000 € en les Carteres Elecció Plus, li regalarem un iPad Air 21.

L’últim en tecnologia, per estar en contacte amb el seu Gestor de Banca Privada a través del Mur sempre que vulgui.

Per beneficiar-se d’aquesta promoció ha de ser client assessorat2, efectuar la sol·licitud d’entrada en la cartera entre l’1 de juliol i el 31 de gener3 i mantenir durant 3 anys el saldo existent en el moment de la contractació.

1. En cas d’esgotar-se les existències de l’article, CaixaBank lliurarà un altre bé de característiques i valor similars. La campanya es troba limitada a un iPad Air per expedient de cartera de fons i titular. Article considerat retribució en espècie a l’efecte de l’IRPF. 2. Client amb simulació financera (persones físiques), contracte d’assessorament i test d’idoneïtat en vigor que permetin la contractació de les Carteres Elecció Plus. 3. El client ha de mantenir el saldo inicial existent en l’expedient en campanya dels fons en promoció més el mínim d’entrada exigit per beneficiar-se de la campanya (35.000 €) fins a la finalització del període de permanència. En cas d’incompliment d’alguna de les condicions de la campanya per part del client, CaixaBank tindrà dret al cobrament de les quantitats següents: de l’1-7-2015 al 30-9-2016: 489 €; de l’1-10-2016 al 30-9-2017: 326 €; de l’1-10-2017 al 30-9-2018:163 €.
Els ISIN dels fons en què inverteixen les Carteres Elecció Plus són: FC Monetario Rendimiento clase Cartera (ES0138045044); FC Renta Fija Flexible clase Cartera (ES0138219052); FC Cartera Renta Activa (ES0137607000); FC Cartera Global (ES0138012036); FC Cartera Bolsa (ES0137696003)
NRI: 13700-2015-5555.